Cennik

Ceny ustalane są indywidualnie, po przybyciu na miejsce awarii. Często klienci żądają podania wyceny przez telefon, można wówczas podać jedynie wartość minimalną usługi, na miejscu dopiero można to określić szczegółowo.